Else Maria Lund
* 7 aug 1735 Thisted
† 16 maj 1758 Rejsby

1758 opsat et epitafium i Rejsby kirke på korets nordvæg over præstekonen Else Maria Radoor.

Epitafium af fyrretræ, med malet, næsten forsvundet indskrift. I den øvre del indsat alabastrelief, Den hellige familie, fra 1600tallet, 18,5 x 14 cm, antagelig forestillende Maria, Josef og Jesusbarnet.

Alabastrelief - Den hellige familie -

1957 befinder epitafiet sig på kirkens loft.

I dag (2006) hænger det igen på nordvæggen i kirken. Det er restaureret - men desværre er der sket en fejl ved opmalingen, så et af årstallene er forkerte.

Epitafium i Rejsby kirke

--------------------

Kilder:
1. Sønderjydske Aarbøger, 1913. Artikel af H. Weitemeyer: Af Præsteindberetninger fra Ribe Stift i 18. Aarhundrede.
2. Danmarks Kirker, 21, Tønder Amt, 1957.
3. De danske Kirker, Bind 18, 1970.