Jens Christensen Schouboe
borgmester i Odense
1645 - 1719Byfoged i Odense 1680-89.
Borgmester i Odense 1689-1719.
Ejede Margård gods fra 1694 (iflg. Traps Danmark) til 1708.Margård, Vigerslev sogn, Fyn

 

                         

Epitafium og sten i gulvet i Sct. Knuds kirke, Odense

 

 

1708 - 26/7: Udstedte Jens Christensen Schoubo skøde til major Jørgen Tyge Seefeld på Margaard og derunder flere kirker, hvoriblandt var Ubberud Kirke.

Svend Larsen: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17. århundrede, II, side 234:
Jens Christensen Schouboe nævnes som konsumptionsforvalter 1678 (Od. tbg. 1678, 9/12) og fik 1680, 7/7 kgl. bestalling som byfoged i Odense (Od. mag. kopibg. 1677-84, f. 120) og fik 1681, 10/9 bevilling til at ægte Margrethe West uden trolovelse og lysning (Personalhist. Tidsskr. 7. rk. 1. bd. 1916, s. 52). Brylluppet fandt sted 1681, 12/10 (Brandts, udtog af Od. St. Knuds kbg.). Han blev borgmester i 1689 og erhvervede betydelige ejendomme i Odense (Wad: Fra Fyens Fortid, II, 1916, s. 404 f.).

Nedsat og begravet i Sct. Knuds kirke i en egekiste.
(http://www.arkivalieronline.dk/data/kirkebøger/O113/A/001/K13-14-B.Tif)

Holger Hertzum-Larsen og Carl St. Asschenfeldt: Claus Mortensen Borch og efterkommere, side 194:
Borgmester Jens Christensen Schouboes Epitafie i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Danske Kirker, 9 Odense Amt 2: Beskrivelse og foto af epitafium og begravelse i Sct. Knuds Kirke. s.780.